Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nytt forskningskluster om tissue-papper startar

Publicerad 2013-04-08
Nu startar Innventia ett nytt projekt på tissue-området. Tillsammans har de deltagande företagen och Innventia nu bestämt inriktning för de närmaste två åren. Från att tidigare ha fokuserat mycket på energifrågor kommer det nya klustret att inrikta sig mer på produktegenskaper och olika aspekter på det.

Tissue-papper
Tissue-papper

Projektet, ett så kallat kluster, är en del av Innventias klusterforskningsprogram och följer på det tidigare klustret om tissue som avslutades i vintras. Både massatillverkare, leverantörer till dessa och tissuetillverkare deltar i projektet och har påverkat klustrets inriktning och innehåll.

– En viktig aspekt med klusterforskningsprogrammet är att innehållet anpassas efter deltagande företag för att resultaten verkligen ska möta framtida behov av problemlösning och utveckling, framhåller klusterledare Mattias Drotz på Innventia. Tillsammans med leverantörer, kunder och konkurrenter bedriver vi forskning för att bygga upp kunskap som flyttar tekniken framåt.

Under den kick-off som hölls i förra veckan satte projektdeltagarna viktiga prioriteringar och Mattias är nöjda med resultatet:

– Stämningen var god och vi har nu en tydlig riktning för projektets aktiviteter.

Hannes Vomhoff är vetenskaplig rådgivare för klustret och var en av deltagarna från Innventia på kick-off mötet:

– I det tidigare tissue-klustret fokuserade vi på energieffektivitet, som ju är en viktig aspekt vid all papperstillverkning, men nu kommer vi att lägga fokus på olika aspekter av produktfunktionalitet, framförallt styrke- och absorptionsegenskaper. Det innebär exempelvis att vi ska undersöka de mekaniska egenskaperna hos produkter med speciell fokus på låga ytvikter och hur man kan modifiera fibrerna för att öka styrkan säger Hannes Vomhoff som var en av deltagarna från Innventia på kick-off mötet.

Fiberegenskaperna påverkar också tillverkningsprocessens förutsättningar. Problem med damning kan exempelvis uppstå i pappersmaskinen under tillverkning, men även i konvertering och efterbehandling, eller vid användning hos slutkonsumenten. För tillverkare är det också viktigt att optimera användningen av råvaran av kostnadsskäl.

– Genom att hitta rätt typ av fibrer går det att minska ytvikten och därmed minimera kostnaden för råvaran, berättar Mattias.

Kontakta oss

Mattias Drotz
08 676 7388
Skicka e-post