Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nytt cirkulärt material med industriell symbios i fokus

Forskningsprojektet Pappersbruk för textilåtervinning i morgondagens cirkulära ekonomi (Circular Fibres) har utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärderat ett nytt papperstillverkningskoncept och belyst affärsmöjligheter för aktörer i den nya cirkulära värdekedjan.


I våras lanserades Innventias tredje Global Outlook Report ”A Cellulose-Based Society” där människors attityder kartlagts gentemot material som vi alla använder i vardagen och beskrivit trender och drivkrafter som formar vägen mot en mer hållbar framtid. I trenden No Waste ser vi behovet av ett mer resurseffektivt samhälle. Något som bekräftades i vår internationella enkät där en betydande stor del av de svarande konsumenterna önskar tillgång till mer effektiva återvinningssystem för att aktivt kunna påverka samhället i rätt riktning.    

Circular Fibres startades till följd av A Cellulose-Based Society och har utvärderat tekno-ekonomisk och hållbarhetsprestanda av ett nytt koncept för papperstillverkning. Arbetet fokuserar på nya pappersmaterial där en väsentlig del av fiberråvaran består av lågvärdiga fibrer från textilåtervinningsanläggningar. 

Tatjana Karpenja– Tillsammans med pappersindustrin får textilindustrin större nytta av samtliga sekundära materialströmmar, vilket resulterar i en industriell symbios. De textilfibrer som vi återvinner i det nya pappersmaterialet får nytt liv istället för att förbrännas, säger Innventias hållbarhetsexpert Tatjana Karpenja.

I ett pilotförsök vid Innventia har vi tidigare påvisat att det är tekniskt möjligt att tillverka papper med attraktiva materialegenskaper ur dessa råvaror. Utifrån ramverket för cirkulär ekonomi innebär det en så kallad kaskadåtervinning av fibrer från textilindustrin till pappersindustrin. Det nya materialet används bland annat som omslagspapper till rapporten ’A Cellulose-Based Society’, och är en av våra demonstratorer på detta nya och spännande material. 

– I Circular Fibres valde vi en papperspåse som applikation för det nya konceptet. Utvärderingen visade tydliga ekonomiska incitament och vi kunde kartlägga potentiella miljöaspekter, säger Tatjana. 

Återvinning och materialhälsa är även viktigt att ta hänsyn till. Det finns övergripande krav som ställs på förpackningar i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.

– För att möjliggöra cirkulära affärsmodeller bör samtliga aktörer i värdekedjan gå samman och förstå den optimala nyttan, ett win-win koncept som håller ekonomiskt, skapar miljömässig nytta och involverar konsumenter, avslutar Tatjana.

Förstudien inom projektet ska bland annat bidra till vårt nästa forskningsprogram inom cirkulär bioekonomi som startar i januari 2018.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av sex adderat med nio blir: