Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nya materialet glutenplast används i skulptur på Rosendals trädgård

Publicerad 2013-07-05
I det visionära projektet "Vaults of Pulp - architecture for horticulture" används det nya materialet glutenplast till att utforska nya möjligheter att använda förnyelsebara material i odling, bearbetning och konsumtion av biodynamiska grönsaker.

Glutenplast i Rosendals Trädgård
Glutenplast i Rosendals Trädgård

Det nya materialet är framtaget av Innventia och är gjort av vetegluten, som är en sidoprodukt från stärkelsetillverkning. Materialet är helt organiskt, 100 procent komposterbart och kan användas för att göra förnybar plast till exempelvis barriärfilmer.

På Rosendals trädgård finns nu en skulptur i glutenplast med en omgivande  trädgård som tagits fram av arkitektstudenter från Chulalongkorn University i Bangkok med lärare Lara Lesmes och Fredrik Hellberg i samarbete med trädgårdsmästare och krögare från Rosendal samt forskaren Mikael Gällstedt från Innventia.

- Från vår sida är denna typ av projekt viktiga eftersom det visar på materialets potential. Det visar materialets styrka, utseende och hur det kan användas och förändras. Det är kunskap vi har stor nytta av när vi ska använda detta i våra tillämpningsområden inom förpackningar, säger Mikael.

Projektet har varat i tre veckor i juni och började med en introduktion av biodynamisk odling, förädling och gastronomi av trädgårdsmästare Niklas Karlsson på Rosendal. De medverkande har genomfört kortare praktikperioder för att skapa sig en så djup förståelse av biodynamisk odling och Rosendals filosofi som möjligt.

Besök gärna Rosendals trädgård och se hur skulpturen förändras och bryts ner allt eftersom!

Projektet är ett samarbete mellan Chulalongkorn Universitetet i Bangkok, Thailand, Innventia och Rosendals Trädgård.