Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Ny wellpappstandard till nytta för många

Nu finns det en ny standard för maskinell inpackning med wellpapp. Projektet ”Up-date SUW standard” har arbetat fram den under de senaste två åren och ska underlätta vardagen för aktörer i wellpappbranschen.


– Den gamla standarden var väldigt använd i branschen, framför allt i Sverige och Norge, men även på andra håll utomlands. Vi var säkra på att det verkligen fanns behov av en ny standard, säger projektets ordförande Lars Eriksson på Stora Enso Packaging Solutions i Jönköping.

Genom diskussioner bland medlemmarna i SUW och hos wellpappanvändare och maskinleverantörer skapades en ny standard med relevanta mätvärden, aktuella toleranser och mätmetoder. I den nya standarden tas allt från fukthalt och tjocklek till oplanhet, luftpermeans (luftgenomsläpplighet) och hantering och lagring av wellpapp upp. Lars Eriksson är nöjd med resultatet av gruppens arbete som han beskriver som gediget.

Det är ju förhållandena ute hos kunderna som är det viktigaste, konstaterar han.

Astrid Odeberg Glasenapp, på RISE division Bioekonomi, ledde projektet och är även sekreterare i näringslivsgruppen SUW. Hon menar att projektet är ett bra exempel på hur samarbete mellan forskningsinstitut och industrin leder till konkret nytta.– Genom utformning av en relevant branschstandard har vi lyckats nå förbättrad kommunikation och effektivitet i wellpappens värdekedja, säger Astrid Odeberg Glasenapp.

Kontakt                                   Astrid Glasenapp

lars.a.eriksson@storaenso.com
astrid.glasenapp@ri.se

 

 

 

Kort om SUW

SUW – The International Development Group for Corrugated Board bildades 1968 för att stödja och finansiera FoU inom wellpappområdet i Sverige. SUW var en förkortning av Svenska Utvecklingsgruppen för Wellpapp. Gruppen har utvidgats och är nu internationell. Medlemmarna kommer från pappers-, wellpapp-, klister- och maskintillverkarindustrin. 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av åtta adderat med två blir:

Kontakta oss

Astrid Glasenapp
08 676 7073
Skicka e-post