Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Ny tjänst: Provningsjämförelse för ligninprover

Den största utmaningen för att kunna sälja lignin och utveckla nya värdefulla produkter är att ta fram kravspecifikationer för lignin med olika användningsområden.


Att skapa ett gemensamt språk för att beskriva lignin är därför något vi på Innventia brinner för. För detta krävs att analyser ger samma svar oavsett vilket lab och eller operatör som utför analysen.

Vill du veta hur resultaten från ditt lab förhåller sig till andras resultat? Vi kompletterar nu vår tjänst Proficiency Test for Chemical Analysis med en tredje provningsring för ligninprover, vilket ger en möjlighet att få reda på det. 

De parametrar som kommer att ingå i den planerade provningsjämförelsen är:
Ligninhalt
Kolhydrathalt
Askhalt
Metaller (inkl. svavel)
Glastransitionstemperatur (Tg)
Fenoliska hydroxylgrupper

Anmälan till provningsjämförelsen är nu öppen och prover att sändas ut under våren.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av fem adderat med tre blir: