Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nu startar TechMark Arena 2017

Innventias populära exjobbsskola fortsätter i RISE och division Bioekonomi. Nu startar en ny omgång med fokus på cirkulär ekonomi.


TechMark Arena är en transdisciplinär exjobbskola som sammanför masterstudenter med olika bakgrund för att arbeta kring ett gemensamt tema. Upplägget möjliggör att ett större grepp tas kring ett område och bidrar till ett större utbyte mellan studenterna och en ökad kunskapsdelning mellan olika examensarbeten. 

Denna termin är det sju studenter från Linköpings universitet, KTH och Chalmers som i fem olika projekt ska ta sig an temat ”Cellulose-based materials in a circular economy”. Att årets program är lite bredare än tidigare beror, enligt projektledaren Anton Hagman, på att det finns många anknytningar till cirkulär ekonomi i verksamheten.

– Cirkulär ekonomi är ett väldigt hett område och vi vill visa hur man kan jobba med temat på olika sätt. Det är definitivt något som kommer att ta större plats i allt vi gör framöver. Vi vill också utmana föreställningen att det räcker med att skogen är cirkulär i sig och visa hur den cirkulära ekonomin skiljer sig från det traditionella kretsloppet. Det som kommer in i kedjan igen kan ju bygga helt nya värden.

I projektet The future of corrugated board packaging ska två studenter bland annat titta på möjligheten att tillverka wellpapp utan lim. Att köra limfritt skulle vara ett sätt att förbättra wellpappens prestanda och fuktkänslighet, vilket kan bidra till förbättrad återanvändbarhet.

Exploring biodegradable electronics tar sikte på ett relativt nytt område, att använda cellulosasubstrat för elektronik vilket skulle innebära både miljövinster och kostnadsfördelar. Ett projekt kommer att studera cirkulariteten hos ett sådant material, att det ska kunna plockas isär och återvinnas. Ett annat projekt kommer att bl.a. att utvärdera hur principer för ekodesign kan användas för att visa cirkulariteten i våra materialdemonstratorer.

Projektet Materials: ageing and wear in a circular economy handlar om material för möbler inom offentlig verksamhet och hur sådana möbler ska konstrueras för att passa in i en cirkulär ekonomi, exempelvis genom att kunna byta ut delar av dem eller använda material från förnyelsebara källor. Två studenter kommer här att titta på hur materialen åldras och slits och hur användare upplever denna åldring.

Textile-like paper as a circular material tar utgångspunkt i det material som framställdes och användes i omslaget till rapport Innventia Global Outlook A Cellulose-Based Society. Det nya papperstillverkningskonceptet har under hösten utvärderats ur ett hållbarhetsperspektiv. Examensarbetet kommer att praktiskt definiera begreppet “cirkulärt material” samt undersöka hur materialets cirkulära värde kan maximeras.

De fem projekten kommer att presenteras sammanhållet innan sommaren. Liksom tidigare år ska de förutom en rapport gärna resultera i demonstratorer. Anton menar att det i år kan bli en utmaning:

– För vissa projekt kommer det att bli mer abstrakt att demonstrera att något är cirkulärt, men tanken är att det ska gå att ställa ut. Merparten av studenterna kommer från en industridesignutbildning så jag har ändå goda förhoppningar.

TechMark Arena 2017 genomförs med finansiering från Gunnar Sundblads Forskningsfond och Skogsindustrins Forskningsstiftelse.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av åtta adderat med två blir:

Kontakta oss

Anton Hagman
08 676 7119
Skicka e-post