Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Publicerad 2016-10-17
En stor utmaning med att sälja lignin och utveckla nya värdefulla produkter är att ta fram kravspecifikationer med olika användningsområden. För det krävs analysmetoder som ger samma svar oberoende av vem som utför analyserna. Det saknas i stor utsträckning idag. Nu går det att beställa testmetoder för lignin på vår hemsida.

Fredrik Aldaeus och Anna Jacobs
Fredrik Aldaeus och Anna Jacobs

På Innventia har vi identifierat tre grupper av egenskaper som vi behöver kunna analysera för att beskriva ett ligninpreparat: renhet, molekylära egenskaper och termiska egenskaper.  Eftersom vi tycker att ett "gemensamt språk" för att beskriva ligninegenskaper är avgörande för att kunna handla med lignin, vill vi bidra till det genom att berätta om hur vi tycker att man ska analysera lignin, säger Anna Jacobs, chef i gruppen Kemisk Analys på Innventia. 

Nu finns därför vad vi kallar Innventias ”Biorefinery Test Methods” för nedladdning från Innventias hemsida. Dessa metoder utgår från existerande metoder och ”best practice” för ved och massa, och har testats och, i mån av behov, anpassats för ligninprover. Repeterbarhetsdata har också tagits fram.

Initialt rör det sig om fyra metoder och så småningom kommer vi att släppa fler. De första metoderna handlar om att bestämma ligninets renhet. Vi kommer sedan fylla på med metoder för att bestämma ligninets molekylära struktur, termiska egenskaper, och så vidare, säger Fredrik Aldaeus som arbetar i gruppen Kemisk Analys på Innventia 

När det gäller molekylära och termiska egenskaper är analysmetoderna ofta mer komplexa än metoderna för renhet. Det är vanligt att det finns ett antal analysparametrar som kan varieras, och resultaten man får blir helt olika beroende på vilken metod eller metodparametrar som använts. Det är alltså mycket svårt att jämföra analysresultat som tagits fram på olika lab eller vid olika tidpunkter. För att komma vidare med detta pågår ett samarbete med VTT och FPInnovations kring analys av ligninets molekylvikt.

Välkommen att beställa analysmetoderna kostnadsfritt från oss, och att diskutera ligninegenskaper, kravspecifikationer och analysbehov! 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av åtta adderat med tre blir: