Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nästa ”Innventia Global Outlook” – Papermaking towards the future

Publicerad 2013-09-23
"Papermaking towards the future" är arbetsnamnet för vår nästa rapport i serien "Innventia Global Outlook" för att utreda framtiden inom global papperstillverkning. Vad ser vi för förändringar idag och vilka förändringar är på gång? Vad finns det för utmaningar idag och hur ser de ut framöver? Inom vilka områden kommer den mest lovande framtiden att finnas och hur tar vi oss dit?

Paul Krochak är projektledare för "Papermaking towards the future"
Paul Krochak är projektledare för "Papermaking towards the future"

Med det här arbetet vill vi försöka göra en bild av möjliga framtidsscenarier och konsekvenserna av dessa samtidigt som vi också vill ta reda på hur industrin kan förbereda sig för framtiden och vi kommer använda oss av samma koncept som med "Innventia Global Outlook – Packaging 2020".

− Vi har tagit med oss de goda erfarenheterna från arbetet med "Packaging 2020" när vi nu startar "Papermaking towards the future" och vi ser fram emot att samarbeta med Kairos Future även i detta projekt. Slutrapporten kommer att vara en viktig del av vår kommunikation med omvärlden när vi skapar nya forsknings- och utvecklingsprojekt, säger Fredrik Rosén som är Marknadschef på Innventia.

Tanken är att skapa en framtidskarta för papperstillverkning genom att undersöka, intervjua och analysera papperstillverkning internt på Innventia men framför allt med våra kunder och samarbetspartner. Vår förhoppning är att kunna presentera den nya "Innventia Global Outlook"-rapporten under våren 2014.

Arbetet leds av Paul Krochak som arbetat med papperstillverkning på Innventia sedan 2010. Paul är klusterledare för Innventias Process Efficiency and Variability-kluster vilket har som huvudmål att minska processkostnader och öka produktkvalitet.

− Vi har redan nu hunnit intervjua några personer och det finns många olika åsikter om industrins framtid, nya produkter och effektivisering med avseende på energi samt råvara och rent vatten verkar vara det viktigaste. En annan intressant fråga är tidningspapper och hur vi kan använda och dra nytta av de senaste årens investeringar på tillverkningsområdet. Under hösten kommer vi att göra fler intervjuer bland annat på SPCI Convention 25-26 september och på Innventia Days 22-23 oktober, berättar Paul.

I projektgruppen ingår förutom Paul: Karin Athley, Tatjana Karpenja, Marco Lucisano, Eva Ekroth och Sofie Nordin från Innventia, Mats Lindgren och Magnus Kempe från Kairos Future.

Kontakta Paul eller någon i projektgruppen på Innventia om du är intresserad av att bidra med din syn på papperstillverkningen i framtiden!