Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Miljöpack delaktigt i SIS nya standarder för miljösmarta förpackningar

Publicerad 2013-02-04
Nyligen presenterade SIS nya standarder för miljösmarta förpackningar. Detta är ett av de senare initiativ som pågått inom området förpackningar och hållbarhet och har tagits fram inom ISO. Näringslivsgruppen Miljöpack har aktivt deltagit i detta ISO-projekt för att utveckla globala standarder för förpackningar och miljö.

– Detta är en viktig del av det arbete som vi genomför i Näringslivsgruppen Miljöpack. Vi hjälper våra medlemmar att uppfylla de väsentliga kraven i det europeiska förpackningsdirektivet och då blir aktiviteter som framtagande av nya standarder en naturlig del. Standarderna kan nu användas som ett verktyg för företag i sitt arbete med att uppfylla de väsentliga kraven, i sin strävan mot mer resurseffektiva förpackningssystem, säger Cathrine Löfgren.

Det är sex standarder som tagits fram och Miljöpack var engagerad i dem alla, men med fokus på den inledande paraplystandarden och standarden som rör förebyggande. Dessa gemensamma regler och bra globala standarder kommer nu förhoppningsvis att underlätta gränsöverskridande handel.

Näringslivsgruppen Miljöpack har också under arbetets gång haft täta kontakter med sekretariatet för ISO-projektet som hålls av svenska SIS.

 

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post