Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mobil fabrik som framställer nanocellulosa

Publicerad 2014-06-26
Innventia och BillerudKorsnäs har ingått ett samarbete med syfte att bygga en flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa och testa materialet i fullskalig papperstillverkning. Projektet finansieras av Vinnova, Innventia och BillerudKorsnäs.

MFC gel producerad vid Innventia
MFC gel producerad vid Innventia

Nanocellulosa kan användas som tillsats vid papperstillverkning för att göra lättare och starkare papper och kartong men kan även användas i en rad andra tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-, och byggindustrin etc. Det innebär att papper ges helt nya egenskaper och skulle kunna ersätta exempelvis plast inom många områden. Fler produkter än idag skulle därmed kunna tillverkas från förnyelsebar och bionedbrytbar råvara.

Innventia driver sedan 2010 en pilotfabrik för framställning av nanocellulosa vid forskningsinstitutet i Stockholm. Genom etableringen av denna kunde tillräckligt stora mängder nanocellulosa framställas för forskning och utveckling mot papperstillämpningar. I ett unikt samarbete mellan BillerudKorsnäs och Innventia byggs nu en flyttbar demonstrationsfabrik som gör det möjligt att producera nanocellulosa i stor skala för användning i fullskaleförsök på pappers- och kartongmaskiner.

– Nanocellulosa har fantastisk potential i papperstillämpningar, men även inom andra applikationer. Det här nya projektet är därför spännande då det ger oss en möjlighet att utvärdera potentialen i fullskala. säger Mikael Ankerfors, Projektledare, New Business Lab, BillerudKorsnäs.

– Innovation är en helt central del av BillerudKorsnäs affärsmodell. Det är därför en perfekt matchning mellan vår mission (att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid) och att vara en del av ett projekt som syftar till att utforska potentialen i fullskalig produktion av nanocellulosa, säger Magnus Wikström, SVP Strategic Development, BillerudKorsnäs.

– Det här är ett mycket viktigt steg. Tillgången på testbäddar och demonstrationsanläggningar är ofta helt avgörande för att kunna skala upp de nya processer som kommer ut från vår forskning och utveckling, säger Anna Wiberg, ansvarig för Verksamhetsutveckling Material Processes, Innventia.

– Tack vare samarbetet med BillerudKorsnäs kan utvecklingen mot nya nanocellulosabaserade material ta ett språng. I ett senare skede kommer vi att erbjuda fler företag att få tillgång till demonstrationsfabriken som stöd i deras innovationsprocess, säger Torgny Persson, Vice President affärsområde Material Processes, Innventia.

 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av två adderat med ett blir: