Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Livscykelanalys ger grönt ljus för ny medialösning

Publicerad 2013-05-29
I dagarna lanseras världens första automatiska tidskriftskiosk – internetanslutna Meganews Magazines. Inför lanseringen har forskningsinstitutet Innventia analyserat den nya produktens miljöpåverkan. Innventias livscykelanalys visar att Meganews Magazines med print-on-demand-teknik är ett hållbart komplement till traditionell tidskriftsförsäljning.

Innventia har på uppdrag av Meganews Sweden AB gjort en bedömning av deras framtida produkter och jämfört en tidning tryckt i en Meganews Magazines kiosk med en tidning som är tryckt och distribuerad för lösnummerförsäljning på traditionellt vis. Bedömningen gjordes baserad på en livscykelanalys (LCA), en metod som innebär att man kartlägger de viktigaste processerna under en produkts livscykel, från vaggan till graven. På detta sätt får man en helhetsbild av miljöpåverkan.

För att göra bedömningen skapades två scenarios som beräkningarna av miljöpåverkan baserades på. Resultatet visar att cirka 60 procent mindre utsläpp av fossila växthusgaser genereras under livscykeln för en såld tidskrift som trycks i en Meganews Magazines kiosk jämfört med en såld tidskrift som är tryckt och distribuerad på traditionellt sätt, inklusive returhantering. Den stora skillnaden ligger i effektiv pappersutnyttjande eftersom varje tidning som trycks i en Meganews Magazines kiosk blir såld. Vid traditionell tidskriftsförsäljning förblir vanligtvis 40 procent av tidskrifterna osålda och går direkt till återvinning.

– På Innventia jobbar vi och våra kunder med nya lösningar och innovationer. Ett viktigt steg vid lanseringen av en ny process, material eller produkt är att göra en hållbarhetsbedömning även om det givetvis innebär en utmaning att genomföra studier på sådant som ännu inte existerar, säger Malin Kronqvist, projektledare på Innventia. Det var en intressant möjlighet att få forska på det senaste inom området tryckta och digitala medier. När media mer och mer distribueras digitalt erbjuder Meganews Magazines de svenska och internationella förlagen ett innovativt komplement till dagens distributionskanaler. Livscykelanalysen kunde visa att det även är ett hållbart komplement!

– Resultatet bekräftar att vi inne på rätt spår i antagandet att den nya tekniken har en låg miljöbelastning, säger Lars Adaktusson på Meganews Sweden AB. Jag vill ge en eloge till förlagen som väljer att sälja sina tidskrifter och magasin via Meganews Magazines – de banar väg för ett nytt hållbart alternativ.

 

Kontakta oss

Malin Johansson
08 676 7025
Skicka e-post