Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Internationellt intresse för LignoCity och mobila fabriken

Tisdag 28 mars börjar konferensen Nordic Wood Biorefinery Conference, NWBC men redan idag bjuder RISE in till visning av testbäddar som ska accellerera innovationsprocessen.


Ett 60-tal internationella gäster besöker under måndagen LignoCity vid Nordic Paper, Bäckhammars bruk. De vill lära mer om hur testbädden fungerar i praktiken och kommer under dagen bland annat att få träffa representanter från de företag som idag använder testbädden på ett framgångsrikt sätt. LignoCity är en öppen testbädd där företag utvecklar och skalar upp teknik som förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material. Testbädden är ett samarbete mellan RISE, Nordic Paper och Paper Province med syfte att stimulera utvecklingen mot en skogsbaserad bioekonomi. För RISE del har testbädden inte minst spelat en viktig roll för forskningen inom ligninbaserad kolfiber och för projektet LignoJet kring biobaserade flygbränslen.

Kontaktperson: Per Tomani

Inför NWBC håller RISE öppet hus i Stockholm (vid Innventia) där en av huvudattraktionerna är den mobila demofabriken. I samband med konferensen står en av de rosa containrarna uppställd här för att demonstrera de nya resurserna för att testa produktion av mikrofibrillär cellulosa (MFC) vid fabrik. Anläggningen har utvecklats i ett samarbete mellan RISE och BillerudKorsnäs med stöd av Vinnova.

Kontaktperson: Eva Ålander

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av ett adderat med tre blir:

Kontakta oss

Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post
Eva Ålander
+46 8 676 7292
Skicka e-post