Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Innventia International Consumer Survey 2016

Publicerad 2016-11-23
Nu kommer sammanställningen av resultaten från den internationella konsumentundersökning som var en av stöttepelarna i Innventia Global Outlook A Cellulose-Based Society. Här ger 2 500 personer från fem länder sin syn på frågor om hållbarhet, miljö, material och påverkan.


Innventia International Consumer Survey – Consumer Perceptions, Current Trends and the Role of Materials in a Bio-based Economy genomfördes i samarbete med Kairos Future våren 2016 som en del i projektet A Cellulose-Based Society. Undersökningen, som baseras på svar från 2 500 konsumenter från Sverige, USA, Kina, Tyskland och Brasilien, har väckt stort intresse sedan rapporten släpptes i maj 2016. Därför publiceras nu en specialutgåva med tio kapitel som tar upp respondenternas tankar och attityder kopplat till hållbarhet, miljö, material och påverkan. 

Resultaten visar att en cirkulär ekonomi är inom räckhåll och att skogsbaserade produkter har en framtid i denna ekonomi. De flesta är eniga om att det är vi konsumenter som själva bäst kan påverka utvecklingen genom våra konsumtions- och livsstilsval. Men man kan även utläsa skillnader i vårt förhållande till skogen och användningen av den. För Innventias forskare var synen på biobaserade material lite överraskande.

Fredrik Rosén presenterar konsumentundersökningen under European Paper Week 2016.– Den genomsnittliga konsumenten rankar materialet ”trä” högt. Dock anser man inte att andra biobaserade material som vi kan utvinna ur våra skogar är vare sig särskilt tillförlitliga eller exklusiva. Varför är det så? Kan inte biobaserade material svara mot konsumentens krav eller har vi, som förespråkar en biobaserad ekonomi misslyckats med att förklara vad det handlar om? Här har vi en viktig uppgift, säger Innventias marknadschef Fredrik Rosén. 

Konsumentstudien presenterades onsdagen den 23 november under CEPI European Paper Week i Bryssel. Publikationen är nu även tillgänglig på www.acellulosebasedsociety.com.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av nio adderat med nio blir: