Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Första utkastet till nytt forskningsprogram klart

Idag lanserar vi det första förslaget till The Bioeconomy Research Programme 2018–2020. Förslaget består av ett antal programområden innehållande en mängd olika forskningsområden som sträcker sig från strukturen av cellulosa till utvecklingen av en digitaliseringspilot.


The Bioeconomy Research Programme 2018–2020 har inlett den första etappen av sin hållbarhetsresa med såväl ekonomiska som miljömässiga hållbarhetsmål. Effektiv användning av förnybara resurser, produktionsprocesser och förnybara material, kemikalier och bränslen utgör den fasta grunden för bioekonomi och genomsyrar därmed hela programmet.

– En cirkulär ekonomi är en hållbar ekonomi, men innebär nya samhällsbehov och industriella utmaningar som vi strävar efter att uppfylla i samarbete med likasinnade partners, säger Fredrik Aldaeus som leder planeringsarbetet.

I forskningsprogrammet läggs stor vikt vid att demonstrera hur programmet kan tjäna som forskningsbaserad accelerator för industriell omvandling till den nya bioekonomin. Forskningsinsatser kommer att redovisas och utvärderas genom exempelvis prototyper och pilotkörningar med kundnytta som en indikator.

– Vikten av demonstration var en av de viktigaste slutsatserna i vår Global Outlook-rapport A Cellulose-Based Society, säger Fredrik Aldaeus.

Programmet består av två delar: ”Precompetitive Research” (PCR) och ”Application Oriented Research” (AOR). Den kunskapsplattform som genereras från PCR kan användas för nya tekniska lösningar och applikationer i ett eller flera multi-client-projekt inom AOR.

– En nyhet inom PCR som vi tror kommer att tas emot väl är omvärldsanalys. Vi har redan genomfört det inom ett område i nuvarande program och det har varit mycket uppskattat. I nästa program kommer det att ingå i alla områden, avslöjar Anders Pettersson, CTO på RISE Bioekonomi.

I nästa steg i planeringsprocessen kommer projektidéerna att utvärderas tillsammans med företagen, så att ett slutligt program kan presenteras i höst. The The Bioeconomy Research Programme 2018–2020 startar 1 januari 2018.


Fredrik Aldaeus och Anders Pettersson.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av tio adderat med fyra blir:

Kontakta oss

Anders Pettersson
08 676 7342
Skicka e-post
Fredrik Aldaeus
08 676 7188
Skicka e-post