Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Första spolen multifilament lignin till kolfiber

Publicerad 2014-03-10
Innventia har framställt sin första spole multifilament baserad på 100 % barrvedssulfat-lignin utan additiv för vidare konvertering till kolfiber. Innventia investerar nu i ny utrustning för multifilamentspinning och förstärker därmed etableringen av en svensk testbädd för ligninbaserad kolfiber.


För ett år sedan tilldelades Hannah Schweinebarth vid Innventia Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris. För prissumman på 500 000 kronor, samt finansiering från Innventia och Valmet, har Hannah tillbringat sex månader vid Oak Ridge National Laboratory (ORNL) och University of Tennessee, USA, för att bygga ny kunskap och kompetens om framställning av kolfiber från sulfatlignin, en biprodukt från massabruket. Genom samarbetet har Innventia fått tillgång till utrustning i större skala, djupare kontakter framstående forskningsmiljöer samt möjligheter att prova nya idéer. Det har gett resultat. I november 2013 producerades den första spolen med multifilament – flertrådigt – lignin från 100 procent barrved med en medeldiameter på ca 10 mikrometer.

– Det är verkligen en milstolpe i utvecklingen. I och med att vi nu kan spinna multifilament öppnar sig möjligheter för bättre forskning och utveckling, samt att ta fram demonstratorer inför en framtidaindustriell implementering, säger Per Tomani, ansvarig för Fokusområdet Lignin & Kolfiber vid Innventia.

Innventia investerar nu i ny extruder för spinning av multifilament. Utrustningen kommer att installeras under försommaren 2014 i anslutning till kolfiberlaboratoriet som invigdes i oktober 2013. Laboratoriet, som redan utrustats med ny extruder för spinning av monofilament och stabiliseringsenhet, kommer också att kompletteras med en specialdesignad karboniseringsugn genom stöd från Vinnova. Tack vare de nya investeringarna stärks möjligheterna att nå en industriell implementering.

Innventia koordinerar även ett nyligen beviljat projekt med syfte att etablera en testbädd för framtagning av kolfiber från lignin samt att ta fram underlag för en pilotanläggning.

Innventia har arbetat med ligninbaserade kolfiber sedan 2005. Tack vare LignoBoost-processen, som utvecklats i samarbete med Chalmers, blev ett högkvalitativt lignin tillgängligt och idag bedriver Innventia ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom ligninområdet. LignoBoost ägs numera av teknikföretaget Valmet. Under 2013 togs den första industriella anläggningen i drift vid Domtars massabruk i Plymouth, USA, och beslut har tagits om ytterligare en vid Stora Ensos massabruk i Sunila i Finland.

– Kolfiber från lignin är ett expansivt område för oss. Vi är mycket glada att nu kunna gå vidare i vår långsiktiga satsning att etablera lignin som råvara vid industriell tillverkning av kolfiber och kolfiberkompositer i Sverige, säger Peter Axegård, chef för affärsområde Biorefining.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av fem adderat med sju blir: