Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Forskningsråd hjälper RISE välja väg

18 tunga ledamöter från näringsliv, akademi och offentlig sektor ska vägleda forskningsinstitutet RISE i framtida forskningssatsningar. Det nybildade forskningsrådet har sitt första möte i början av juni.

Pia Sandvik, RISE vd och koncernchef, är mycket nöjd med att ledamöterna i forskningsrådet nu är utsedda och att rådet kan börja arbeta. 

– Det är ett väldigt bra sätt att säkra näringslivets engagemang och inflytande över vår forskningsinriktning och strategi. Det är ju för att stärka näringslivet som vi finns till. Nu har vi 18 högkompetenta guider som hjälper oss att välja rätt vägar i framtiden, säger hon. 

Ledamöterna har utsetts i en dialog mellan RISE och näringslivet. Medlemmarna ska de representera viktiga delar av näringslivet och även andra viktiga intressenter som akademi, offentlig sektor och små- och medelstora företag. Även RISE vd och tekniska direktör sitter med i rådet.

– Lång erfarenhet av näringslivsfrågor, forskningskompetens och internationell erfarenhet har varit tunga faktorer i tillsättningen, säger Jan Wäreby, RISE styrelseordförande.

RISE forskningsråd består av: 

Wictoria Bondesson, expert utbildning och forskning, LRF, Sofia Börjesson, professor Innovation Management, Chalmers, Pontus de Laval, CTO, Saab, Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity, Mats Fägerhag, vd, CEVT, Pasi Kangas, vice vd och FoU-chef, Sandvik, Per Kristensson, professor, Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet, Torbjörn Lundahl, forskningsdirektör, Ericsson, Karsten Nielsen, vice vd och CTO, AAK, Margareta Ozolins, VP Operations, AstraZeneca, Michael Persson, innovationschef, AkzoNobel, Andreas Regnell, chef Strategic Development, Vattenfall, Tony Sandelius, Chef New Business & Innovation, IKEA, Ola Schultz-Eklund, Senior Vice President Group Technology, Holmen, Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad, Agneta Wargsjö, chef strategisk utveckling, Trafikverket, Magnus Wikström, teknisk direktör, BillerudKorsnäs, Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

För mer information, kontakta Pia Sandvik, vd RISE, tel 070-626 12 93, eller Margaret McNamee, teknisk direktör RISE, tel 070-546 52 19

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av två adderat med ett blir: