Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Forskningsprojektet SustainComp används som ”success story” av EU

Publicerad 2013-02-20
Det europeiska forskningsprojektet SustainComp avslutades i augusti 2012 och har resulterat i nya kompositmaterial baserade på förnybara resurser, material som på allvar kan erbjuda hållbara alternativ till dagens oljebaserade plaster. Det framgångsrika projektet, som koordinerats av Mikael Ankerfors på Innventia, listas nu av EU som en "success story" inom sjunde ramprogrammet.

I samband med slutkonferensen i juni visades ett flertal demonstratorer av materialkoncept. För två av dessa pågår redan vidareutveckling mot verkliga produkter som till exempel säten till citybussar och musikinstrument. Där används nanocellulosa, tillsammans med träfibrer, för att förstärka bioplast som kan framställas på en pappersmaskin och därefter formas med vanlig processteknik för plaster.

Att koordinera eller delta som partner i EU projekt är viktigt för Innventia som forskningsutförare. Det ger bland annat en mycket god överblick över forskningen på Europa-nivå, bygger upp kunskap och know-how och skapar många nya kontakter med universitet, högskolor, institut och företag.

– SustainComp är ett exempel på ett lyckat projekt där flera företag arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål säger Torgny Persson, chef för affärsområde Material Processes på Innventia.