Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Exjobb från LTU och Processum vann Lilla Polhemspriset

Albin Nilssons examensarbete ”Våt granulering av karbonatiserad bioaska” som utfördes vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet vann Lilla Polhemspriset 2017 som arrangeras av Sveriges Ingenjörer.


Albin Nilsson

Exjobbet gjordes på uppdrag av Processum (som är en del av RISE) med syfte att undersöka om våt granulering är en lämplig metod för att öka en bioaskas granulatstorlek samt att undersöka om bindemedel krävs för att erhålla tillräcklig styrka i granuler innan återföring till skogen. Albin belönas med en vinstsumma på 50 000 kronor för det fina arbetet.

– Jag kunde i mitt examensarbete visa att våt granulering, med endast minimal tillsats av bentonit, är en lämplig metod att använda för att öka produktstorleken, säger Albin Nilsson.

Arbetet visade även på hur man kan binda bioaskan i kornform, granulera, och därmed undvika dessa problem. Den karbonatiserade askan som användes kom från reningsförsök hos f.d. JTI som nu ingår RISE-enheten Jordbruk och livsmedel.

Handledaren Gunnar Westin, Processum, tycker att resultatet är intressant och fyller en funktion och kan nyttiggöra de stora mängder aska som genereras i skogsindustrin och i bioeldade värmeverk. Genom att askan först renar biogas och sedan blir skogsgödsel gör den dubbel nytta.

Lilla Polhemspriset delas ut årligen av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen eller motsvarande i Sverige. Priset består av 50 000 kr och delas ut på Polhemsfesten den 19 oktober. Nomineringarna görs av Sveriges lärosäten som har möjlighet att nominera två arbeten vardera. Bedömning av inkomna arbeten utförs av Lilla Polhemspriskommittén som består av erfarna ingenjörer.