Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Den globala konsumenten efterfrågar smartare förpackningar

Den globala konsumenten styrs av produktens förpackning i sina köpbeteenden, inte minst i Indien. Vi säger nej tack till produkter i plastförpackningar och får dåligt samvete av att slänga vattenflaskor i plast. Vi oroas över mängden förpackningar som samhället konsumerar och kan, när vi handlar online, tänka oss att få varan levererad i en enkel standardförpackning istället för en originalförpackning om det blir billigare. Det visar den internationella studien av Innventia, Packaging 2020, som genomförts i samarbete med Kairos Future.

Rapporten beskriver sju globala krafter och dess påverkan på förpackningsindustrin och framtidens förpackningar. Slutsatserna bygger på en undersökning som genomförts bland konsumenter i USA, Indien och Sverige. Av de 1 500 tillfrågade personerna ser en klar majoritet stora problem med samhällets konsumtion av förpackningar. Framförallt i Indien finns en oro över förpackningens miljöpåverkan och hela 60 procent är till och med beredd att avstå från att köpa en specifik vara om förpackningen uppfattas som icke miljövänlig. Motsvarande siffra i Sverige är 20 procent. Plastförpackningar anses vara den största miljöboven bland amerikaner och indier, medan det är aluminiumförpackningen som svenskarna främst avstår från.

Strängare kvalitetskontroller och striktare miljölagar efterfrågas och en klar majoritet av konsumenter i både Sverige, Indien och USA vill ha något eller mycket striktare miljölagar.

Den globala konsumenten ser gärna mer innovativa förpackningar, speciellt de svenska konsumenterna. Tre av fem (63 procent) skulle tillexempel vilja kunna scanna av en vara för att få reda på mer om dess ursprung, leverans och detaljerad information om innehållet.

- En växande global medelklass, en åldrande befolkning, begränsad råvarutillgång och en intensifierad urbanisering är några av de megatrender som utmanar produkt- och förpackningsindustrin. Vi ser att förpackningens material, och inte bara dess utseende, styr våra köpbeslut. Vi ser också en tydlig efterfrågan och ett stort behov av smartare förpackningar. I framtiden kommer vi även att se striktare krav på förpackningsmaterial som är i kontakt med livsmedel. För förpackningsindustrin kommer den växande online-shoppingen att innebära både utmaningar och möjligheter. Man kan fråga sig om den bruna låda som varan oftast skickas i idag kommer att vara lika brun och tråkig i framtiden eller om den kommer att bli en viktig varumärkesbärare? När det gäller förpackningens värdekedja kommer återvinningsaktörerna, i takt med en ökad jakt på högkvalitativ råvara, får en betydligt starkare ställning och det är inte osannolikt att vi kommer att se strukturaffärer där återvinnarna ger sig in i andra delar av värdekedjan. Det säger Fredrik Rosén, chef för gruppen Marknads- och konsumentinsikt, Innventia.

Rapporten går att beställa via vår beställningsformulär i länken till höger.

För mer information kontakta Fredrik Rosén, chef för gruppen Marknads- och konsumentinsikt på Innventia.

Publik Packaging 2020

Om undersökningen

En kvantitativ undersökning gjordes i syfte att mäta allmänhetens attityder, känslor och beteenden gentemot de frågor som tas upp i rapporten. Undersökningen genomfördes under oktober 2012 med hjälp av accesspaneler med respondenter Indien, Sverige och USA. Antalet respondenter var 500 i respektive land och resultaten viktades för att öka representativiteten gällande kön och ålder. Eftersom undersökningen genomfördes m h a internetpaneler motsvarar de indiska svaren inte befolkningen som helhet utan snarare den indiska medelklassen, vilket också var avsikten med undersökningen.

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. 

Packaging 2020

Kontakta oss

Fredrik Rosén
08 676 7334
Skicka e-post

Rapporten i siffror:

56 procent av konsumenterna i Indien uppger att återvinnig är mycket viktigt för dem, i Sverige uppger 32 procent det och i USA är siffran 37 procent

94 procent av svenskarna kan, när de handlar online, tänka sig att betala mindre för en vara för att den ska levereras i en enkel standardförpackning istället för originalförpackningen.

20 procent av svenska konsumenter oroar sig väldigt ofta för att en varas förpackning innehåller skadliga ämnen.

I Indien är motsvarande siffra 43 procentI Indien tycker 50 procent att det behövs mycket striktare miljölagar. I Sverige tycker 17 procent att det behövs mycket striktare och 43 procent att det behövs något striktare miljölagar.

60 procent av konsumenterna i Indien avstår från att köpa en vara om förpackningen uppfattas som icke miljövänlig. I Sverige gör 20 procent det. 

8 procent av svenskarna är oroliga över att mat har tinats upp på väg till butiken. I Indien är motsvarande siffra 77 procent.

Av svenska konsumenter tycker 65 procent att plast är det minst miljövänliga materialet, 47 procent tycker att aluminium är det och 4 procent tycker att papper är det minst miljövänliga materialet (möjligt att välja fler än ett alternativ). I Indien tycker 30 procent att papper är det minst miljövänliga materialet.

80 procent av svenskarna tycker att ett krav på plasthandskar vid konsumentens hantering av frukt i mataffären är en dålig idé medan 65 procent av konsumenterna i Indien tycker att det är en mycket bra idé.

29 procent av amerikanarna handlar mat online minst en gång i månaden. I Indien gör 35 procent det och i Sverige 5 procent.

81 procent av amerikaner över 55 uppger att det största irritationsmomentet med förpackningar är att de är svåra att öppna.

63 procent av svenskarna säger sig vara intresserade eller mycket intresserade av att kunna scanna en vara för att få reda på mer om dess ursprung, leverans och/eller detaljerad information om innehållet.

44 procent av svenska konsumenter har den senaste månaden valt att välja en produkt framför en annan enbart om den visat sig vara lokalt producerad, i USA är motsvarande siffra 32 procent.

87 procent av svenskarna smakar på mjölken innan de slänger den när den passerat sitt bäst-före-datum.