Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Lediga tjänster

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Här annonserar vi våra lediga tjänster inom divisionen RISE Bioekonomi.

Open positions Innventia

RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Våra lediga tjänster finns tillgängliga här:

Lediga tjänster RISE Bioekonomi Jobs.net

Lediga tjänster RISE Careerbuilder

Lediga tjänster RISE Jobs.net


RISE Innventia AB, med organisationsnummer 556603-1109, kommer att finnas kvar under befintligt organisationsnummer. Processen med att ändra företagsnamn pågår men fram till att ändringarna är godkända och registrerade hos Bolagsverket fortsätter vi att skriva offerter, kontrakt, avtal och andra legala handlingar i nuvarande bolagsnamn.