Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nu är vi RISE - Sveriges forskningsinstitut

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Pia Sandvik Foto: Björn Tesch

Pia Sandvik är vd för det nya storinstitutet som kommer att ha sitt huvudkontor i Göteborg.

– Det mest inspirerande med det här uppdraget är att få utveckla den potential som det nya RISE innebär. Vi har verkligen möjlighet att öka nyttan för våra kunder, säger Pia Sandvik. 

– Jag har större delen av mitt yrkesliv rört mig mellan forskningen och näringsliv och gillar det. Nyindustrialiseringsstrategin är just nu högaktuell och för mig är RISE en självklar aktör i genomförandet på flera områden, bland annat testbäddar. Här ska vi visa framfötterna.

På sikt ska det nya RISE ge både samordningsvinster och utveckla nya tjänster som kommer kunderna till del. Framför allt genom ett breddat erbjudande med fler kompetenser och tjänster under samma tak och tydligare vägar in till institutstjänsterna. Något som efterfrågas av framför allt små och medelstora företag, SMF.

– Små och medelstora företag är otroligt viktiga för tillväxten i Sverige, men de har ofta svårare att hitta sin väg till forskning och utveckling. RISE har vana att hjälpa kunderna att definiera sina problem och med vår breda kompetensbas så kan vi jobba i nästan hela Technology Readiness Level-skalan. Vi är med andra ord bättre rustade än många andra aktörer för att vara ett bra stöd i SMFs utveckling, säger Pia Sandvik.

Pia Sandvik kommer närmast från en vd-post för Länsförsäkringar i Jämtland men har god insikt i Innventia, från arbetet som styrelseledamot i RISE sedan 2009. Hon har också varit rektor för Luleå tekniska universitet. 

Kontakta oss

RISE Bioekonomi (RISE Innventia AB)
08 676 70 00
Skicka e-post

Följ oss: