Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

iPack

Det övergripande målet var att göra iPack till ett internationellt erkänt och viktigt forskningscenter för intelligenta paketlösningar. iPack bör tjäna som ett bra exempel på innovationer genom framgångsrikt, hållbart samarbete mellan akademi och industri.

iPackMissionen var att främja svenskt näringslivs förmåga att konkurrera på marknaden för intelligenta förpackningar genom att utveckla innovativ elektronik i visionen av "Internet-of-Things", genom ett nära samarbete med näringslivet, ledande forskningscentrum och tidiga användare internationellt.