Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

WoTIM

WOTIM (Wood-based thermal insulation materials) var ett 3-årigt europeiskt samarbetsprojekt inom WoodWisdom-Net som avslutades i december 2016.

WoTIM

Mål: Målet med projektet har varit att utveckla ett cellulosabaserat, termiskt isoleringsmaterial för byggmarknaden som ersättning för oljebaserade produkter. Projektidén bygger på att utnyttja skumformningsteknik för att producera material med den låga densitet som krävs för att få goda isoleringsegenskaper. Inom projektet har Rise Bioekonomi och Holmen svarat för att ta fram och karakterisera de olika massorna som använts.

Partners: Framställningen av skumformade isolerplattor liksom av cellulosa spray-skum har skett vid VTT i Jyväskylä, Finland, medan utvärdering av produktegenskaper och benchmarking mot befintliga produkter skett vid FCBA i Grenoble och vid Soprema SAS, Frankrike. Övriga intressenter i projektet har varit Ekovilla Oy, Stora Enso Oy, Neovo Solutions Oy och Oy Interenergy Ltd alla från Finland.

Utmaning: I projektet har skumformingstekniken anpassats för att producera isolerplattor från cellulosafibrer i ett brett densitetsintervall från både kemiska och mekaniska massor.

Lösning: I ett densitetsintervall av 45-60 kg/m3 kunde plattor med goda termiska egenskaper, i nivå med kommersiella mer traditionella material, tas fram. Plattor producerade av TMP gav bäst egenskaper, speciellt med avseende på luftgenomsläpplighet och kompressionsstyrka. Med lämpliga tillsatser nådes även tillräckligt goda egenskaper med avseende på brand- och mögelresistens. Panelerna klarar nuvarande krav på byggmarknaden för användning som isolering i väggar och tak. Den tekno-ekonomiska utvärderingen visar på en god potential. Även ett koncept för cellulosaspray har tagits fram för användning t.ex. vid tätning vid  fönster. Tekniken har demonstrerats i laboratorieskala.

 

 

Kontakta oss

Lennart Salmén
08 676 7340
Skicka e-post
Marianne Lockner
010 516 55 85
Skicka e-post