Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tabre

New techniques for abrasion resistance of printed packaging surfaces, Tabre, var ett tvåårigt projekt för att utveckla metoder som kan förutsäga vad som kan hända med ytan när förpackningen är föremål för påfrestningar under transport, och för att få en enhetlig terminologi och en slags skadekarta.

Tabre

Utmaning: I dagens tillverkningskedja transporteras paket långa avstånd. Förpackningen tillverkas vanligtvis och skrivs ut på en fabrik och transporteras sedan till en förpackningsanläggning där förpackningen fylls med dess innehåll. Slutprodukten transporteras sedan långa avstånd till konsumenten. Under transport och hantering utsätts förpackningen för olika potentiella skador, både som repor på den tryckta ytan, men också som fysisk skada på själva förpackningen. Denna typ av slitage orsakar stora ekonomiska kostnader och kostnader i god vilja samtidigt som stora ansträngningar görs för att producera ett tilltalande och säljerpaket.
Bär på en yta är ett komplext fenomen som beror både på belastningen på ytan och ytan på ytan. Förutom ytstyrkan beror ytan på ytan också på friktionen, friktionsmekanismen och abrasiviteten hos diskytan.

 
Lösning: De utskriftsstörningar som orsakas av slitage under transport och hantering kan klassificeras i tre olika kategorier: borttaget bläck, repor och polering. Denna klassificering visades relevant eftersom prov som samlats in från fältet visade liknande utskriftsstörningar. Tillgången av var och en av dessa kategorier beror i stor utsträckning på ytbeläggningen av det belagda substratet.

Mål: Syftet var att se hur användning under gnisttestning med Sutherland och slitage under transportsimulering skiljer sig. Gummiprovning mäter vid häftningen av bläcket på ytan medan tryckstörningar under transportsimulering berodde på plastisk deformation på grund av friktion under glidning av två ytor på varandra.

Partners: Projektet finansierades av EUREKA och hade följande deltagande företag tillsammans med Rise Bioekonomi: Axeb AB, Falex Tribology, FrontPac, Peterson Packaging, Sony Mobile Communications och Sun Chemical. Rise Bioeconomy Thomas Trost var samordnare.

Kontakta oss

Thomas Trost
08 676 7087
Skicka e-post