Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

SustainComp

SustainComp var ett europeiskt forskningsprojekt, ett s.k. large scale collaborative project, som startades i september 2008. Projektet involverade 17 partners och koordinerades av Rise Bioekonomi. Projektet syftade till att utveckla en helt ny generation av hållbara biokompositmaterial. I samband med slutkonferensen i juni 2012 demonstrerades en del exempel.

SustainComp logo

SustainComp

Resultaten från det EU-finansierade projektet, som syftade till att utveckla nya, avancerade biokompositmaterial kunde även studeras genom en utställning av demonstratorer visandes olika materialkoncept. I två av fallen – säten för bussar i stadstrafik och greppbräden för fioler – pågår redan vidareutveckling hos företaget Elastopoli Oy. Deras nya komposit av bioplast förstärkt med nanocellulosa och träfibrer har samma mekaniska egenskaper men är 30% lättare än det material som idag används i bussäten. När det gäller greppbräden görs de idag av sällsynt rosenträ och ebenholts och vanligtvis snidas 70-90% bort. Med den nya metoden, skulle ingenting till spillo. Innventia fortsätter FoU med inriktning på tillämpningar av nanocellulosa vid t.ex. papperstillverkning.