Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

StandOpWell

Projektet StandOpWell (Standarder för optimering av wellpappförpackningar för exportindustrin) var en studie som hade syfte att kartlägga riktningen för en fokuserad utvecklingsinsats. Slutrapporten är offentlig och kan beställas genom författarna. Rapporten ger en översikt och granskning om mångfalden av olika problem som varumärkesägare möter.

StandopWell

Mål: För globalt aktiva varumärkesägare finns det många problem och brister i samband med wellpapplådor. En anledning till denna situation är bristen på enhetliga prestanda standarder och riktlinjer. Studien syftade till att ge vägledning för framtida utveckling av testmetoder och riktlinjer för wellpappförpackningar som baseras på exportindustrins verkliga behov. 

Lösning: Studien bestod av kartläggning av krav, kartläggning av befintliga provningsmetoder och fallstudier samt analys av luckor och behov.Områden som saknades och som behövde vidareutveckling var
• Effekter av vibrationer och stötar på staplingsstyrkan
• Effekter av design (t ex perforeringar) och
• effekter av kryp och varierande klimat.

Utmaning: Framtida arbete som identifierats kan tillhandahålla standarder och speciella riktlinjer för hur man använder standarder och specifikationer. Generalisten skulle behöva en checklista och instruktioner om vad en minsta specifikation skulle kunna innehålla. Specialisten skulle behöva mer tekniska riktlinjer för effekter av till exempel vatten, fuktighet och krypa och hur egenskaper av papper, kartong och lådor kan översättas till paketets prestanda.

Partners: Detta arbete följdes av en referensgrupp för projektet, nämligen P3G (The Packaging & Product Protection Group) som är en industrigrupp som förvaltas av RISE Bioeconomy.

Kontakta oss

Thomas Trost
08 676 7087
Skicka e-post
Johan Alfthan
08 676 7268
Skicka e-post