Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Smedpack

Forskningssamarbetet Smedpack tar fram säkerhetslösningar som förhindrar att förfalskade läkemedel tar sig in i den legala distributionskedjan och bidrar därmed till att uppfylla uppfyller EU-direktivet. I svarta marknadens omsättning ligger förfalskade läkemedel mycket högt. De nya förpackningskoncepten kommer att underlätta för konsumenten att skilja äkta från falskt.

Smedpack Innventia

Samarbetet som leds och koordineras av forskningsinstitutet Innventia involverar ett drygt 30-tal partners. Bland dessa finns såväl företag längs hela värdekedjan från läkemedelstillverkare och logistik till apotek, som myndigheter, högskolor och intresseorganisationer. I det pågående, tredje steget av projektet, läggs stor vikt vid internationaliseringsfrågor varför det har stor betydelse för projektet att inkludera parter som multinationella läkemedelsföretag, Tullverket och Polismyndigheten.

Sedan starten 2012 har Smedpack tittat på ett 40-tal olika koncept. Från dessa har tre demonstratorer av säkerhetslösningar tagits fram i samarbete med designers och tillverkare av kartongförpackningar, plastburkar respektive flexibla förpackningar. De lösningar som utvecklats med tanke på säkerhet kan även ha positiva bieffekter i form av bättre ergonomi på sjukhus.

Projektet är delvis finansierat inom VINNOVAs Utmaningsdriven Innovation och kommer att pågå till januari 2017.

Kontakta oss

Sandra Pousette
08 676 7080
Skicka e-post