Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Power Papers

Hjalmar Granberg från Innventia har varit med och utvecklat pappret som har en enastående förmåga att lagra el. Materialet som består av nanocellulosa och ledande polymer har väckt stor uppmärksamhet.

Hjalmar Granberg

Tillsammans med forskare från KTH, Linköpings Universitet, Danmarks tekniska universitet och University of Kentucky presenterade Innventias projektledare Hjalmar Granberg resultaten i Advanced Science.

Det handlar om ett gummiliknande papper som i grunden bygger på cellulosafibrer som har raffinerats till nanocellulosa i Innventias nanocellulosapilot. Nanocellulosan ligger i en vattenlösning och när en elektriskt ledande polymer tillförs, lägger sig polymeren som en tunn hinna runt nanocellulosafibrerna.

Av materialet har man tillverkat en platta, femton cm i diameter och någon tiondels mm tjock som kan lagra inte mindre än 1 F, vilket är i samma storleksordning som de superkondensatorer som i dag finns på marknaden. Materialet går att ladda upp hundratals gånger och det tar bara ett par sekunder.

Hjalmar, hur har ni burit er åt för att utveckla pappret?
Vi har arbetat som ett team och har dragit nytta av varandras kompetenser. En nyckel till genombrottet har varit att vi har jobbat med polymerer i fuktigt tillstånd. Detta gör att cellulosan blir flexibel och anpassningsbar vilket gör det möjligt att bygga i tjockleksriktningen. Dessutom har vi skapat tillräckliga mekaniska egenskaper så att man ska kunna hantera det gummiliknande pappret. 

Vad är det häftiga med detta nya material?
Vi har slagit fyra värdrekord: 

  • Högsta laddning och kapacitans i organisk elektronik, 1,2 Coulomb respektive 2 Farad.
  • Högst uppmätt ström i en organisk ledare, 1 Ampere.
  • Högsta förmåga att samtidigt leda såväl joner som elektroner.
  • Högsta transkonduktans i en transistor (förändring av strömstyrkan beroende på den elektriska spänningen). Vi är först att få mätvärden över 1 Siemens. Tidigare rekord låg på några få tusendels Siemens.

Hur ser framtidutsikterna ut?
Vi har ett års arbete kvar inom det existerande projektet Power Papers, vilket finansieras av Wallenbergstiftelserna och RISE. Fortsättningsvis så är det SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) som finansierar ”Production of power papers” där vi kommer att fokusera på produktionsmetoder. Intresset har varit stort sedan pressmeddelandet gick ut för bara ett par veckor sedan, vi har fått förfrågningar från industrin där intresse finns för att implementera teknologin. 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av två adderat med fem blir: