Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Polynol

Målet var att bygga upp kunskap och affärsmöjligheter kring produktion av ”andra generationens” biobränslen och biokemikalier via socker, från råvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Det treåriga projekt startades i juni 2013 och är resultatet av ett förprojekt delfinansierat av VINNOVA och företag i skogs- och kemiindustrin.

 Jacarei bruket från toppen av pannan
Jacareibruket, Brasilien, från toppen av pannan

En möjlig produkt från socker är etanol som idag kanske mest förknippas med fordonsbränsle, men den har fler användningsområden. De stora mängder etanol som tillverkas ur rörsocker i Brasilien idag har börjat hitta nya marknader som baskemikalie, och tillverkning av polyetenplast ur etanol i stor skala är redan verklighet.

Ett svensk-brasilianskt konsortium kommer nu att utveckla ett nytt processkoncept som tagits fram vid Innventia för samproduktion av lignin och andra generationens socker från ved vid massabruket. Råvara är bagass och skogsavverkningsrester som först fraktioneras alkaliskt. Processen integreras med en sulfatmassafabrik när det gäller energi- och kemikalieåtervinning, inklusive ligninutvinning. Etanolen kan delvis användas som råvara för polymerer till barriärmaterial i vätskekartong som också tillverkas integrerat med massabruket.

Fördelarna med att integrera produktion av biokemikalier i massabruket är till exempel att det redan finns processer och utrustning att hantera stora flöden av biomassa på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Ur ett marknadsperspektiv skulle det nya konceptet innebära helt nya erbjudanden i massabrukets produktportfölj vilket svarar väl mot den globala efterfrågan på förnybara produkter.

Projektet drevs som ett svensk-brasilianskt konsortium delfinansierat av Energimyndigheten och leddes av Rise Bioekonomis Niklas Berglin.