Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Modulit

MODULIT-projektet syftar till att demonstrera monolitiskt integrerade energilagringsmoduler, vilket innebär att material för seriekopplade lagringsceller tillverkas på samma substrat som leder och kretsarna för att skydda och balansera laddningsnivån i cellerna. Projektets övergripande mål är att sänka kostnaderna för integrering av elektrokemiska energilagringsceller.

Projektet som pågår tills slutet av 2017, syftar också till att demonstrera skalbarhet av komponenterna. De projektpartners har kunskaper som behövs för att uppnå projektets mål, i tryckt elektronik, simulering av tryckta komponenter, grafen elektrodtillverkning, cellulosakemi, tillverkning av material, trycksubstrat och tätningsmaterial.

MODULIT finansieras av den Svenska Energimyndigheten, har en budget på 16 MKR 4 år. Projektpartners är Acreo Swedish ICT AB, Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Innventia AB, Kungliga Tekniska Högskolan, SICS East Swedish ICT AB.

Kontakta oss

Hjalmar Granberg
08 676 7041
Skicka e-post