Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mint

Miljönyckeltal för tidningsföretag – var en nätverksorganisation som omfattade branschgemensamma miljönyckeltal och ett miljönätverk för tidningsföretag (tidningar och tidningstryckerier). Den övergripande målsättningen för Mint var att öka enskilda företags uthållighet och att stärka företagets och branschens miljöimage. Det ingick 20 företag i nätverket.

Mint tidningspapper

Kontakta oss

Tatjana Karpenja
0768767026
Skicka e-post

Mint logo