Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mekmat

Inom Mekmat kommersialiserade Rise Bioekonomi mekanoaktiva material som matförpackningar. Projektet gick ut på att konkret definiera och specificera ett matsegment och en produkt för att sedan integrera den mekanoaktiva funktionalitet i förpackningsmaterial så att den nya prototypen kan vara industriellt producerbar.

Mekmat

Projektet leddes av Marie-Claude Béland.

Kontakta oss

Marie-Claude Béland
08 676 7234
Skicka e-post