Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LignoJet

Projektet LignoJet, som Innventia koordinerar, är ett svenskt-brasilianskt samarbete med delfinansiering från Vinnova kring etablering av lignin som råvara i biobaserat flygbränsle. Projektet som pågår till december 2016 kommer att demonstrera hur dessa drivmedel kan produceras från skogsråvaror som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion genom integrerad produktion i massabruket.

LignoJet
Världens första permanenta tankanläggning för biojetbränsle finns på Karlstad Airport. 

Sverige och Brasilien är två av världens ledande producenter av pappersmassa. De båda länderna står för betydande kunskap och kompetens kring hantering av ved som råvara för olika ändamål. I det svensk-brasilianska projektet POLYNOL, som koordineras av Innventia, studerades möjligheten till integrerad produktion av bioplaster, vedbaserad etanol och andra kemikalier via socker och lignin i ett massabruk. Dessa studier kompletteras nu i den nya svensk-brasilianska satsningen. 

LignoJet tittar på konceptutveckling och uppskalning av nya separationsprocesser i massabruket och vidare bearbetning av lignin för en specifik tillämpning, nämligen som biobaserat flygbränsle. Flygindustrin har åtagit sig att minska sin miljöpåverkan och har satt ambitiösa mål för att nå koldioxidneutral tillväxt från 2020 och att minska CO2-utsläppen 2005-2050 med 50 procent. Framtida flygbränslen måste baseras på förnybara råvaror men för att dessa ska kunna konkurrera med fossila bränslen måste de produceras kostnadseffektivt.

En förutsättning för storskalig introduktion av biobaserade flygbränslen är att det finns en fungerande marknad och en värdekedja. I projektet ingår bland andra den brasilianska massaproducenten Fibria och svenska Karlstad flygplats där Europas första permanenta tankanläggning för biojetbränslen finns installerad. I Värmland finns även LignoBoost Demo, Innventias demonstrationsanläggning där större pilotförsök kommer att genomföras. I projektet deltar också Valmet och SP Process Development som partners.

Contact

Katarina Ohlsson
08 676 7217
Skicka e-post