Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LigniCarb

Syftet med projektet LigniCarb har varit att utvärdera sulfatlignin som råvara för att framställa kolfiber av kommersiell kvalitet till strukturella applikationer, dvs som styrkebärande enhet i kvalificerade kompositer. Det nyligen avslutade projektet startade 2009 och har framgångsrikt demonstrerat att lignin kan framställas från lignin.

Kolfiber av lignin

LigniCarb finansierades av VINNOVA och leddes av Elisabeth Sjöholm.