Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Om projektet

Unikt samverkansprojekt för forskning och utveckling som ska leda till minskat resursslöseri. Resurssmarta förpackningslösningar som fungerar i alla delar av värdekedjan från livsmedels- och förpackningsproducent till konsument ska bidra till minskat matsvinn.

Av maten som produceras i världen förstörs stora kvantiteter innan det hinner ätas upp och siffror på upp emot 50 procent nämns. Enligt Naturvårdsverket slängs årligen cirka 1 miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för den största delen. Detta är ett stort resursslöseri och som bidrar till onödig miljöpåverkan eftersom livsmedelssektorn har en betydande påverkan. Odling, förädling, transportering och tillagning av mat står globalt för nästan 30% av de klimatpåverkande utsläppen.

Livsmedelsförpackningens viktigaste funktion är att skydda varan från produktion till konsumtion. Förpackningen spelar också stor roll för att göra hantering smidigare under transport och användning, samt för att ge aktörer information om bland annat innehåll och förvaring.

Projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” har som mål att kartlägga mängder och orsaker till svinn i längs hela värdekedjan, från livsmedelsproducent till konsument och baserat på denna kunskap utveckla nya innovativa förpackningslösningar som kan reducera svinnet och göra livsmedels- och förpackningsindustrin mer resurseffektiv. Lösningarna ska optimeras på systemnivå så att ingen del av kedjan optimeras på bekostnad av någon annan del.  Kartläggningen av svinn hos konsument genomförs dels via intervjuer med konsumenter i butiker samt via etnografiska studier i hushåll. Detta kommer att ge svar på hur livsmedel hanteras i hemmet och vilka förbättringsmöjligheter det finns hos förpackningar att bidra till att minska svinnet.

I projektet används tre case; salladsmix, salsa, risgrynsgröt.

Vinnova stödjer det tvååriga projektet med 4,7 miljoner inom programmet Utmaningsdriven Innovation, och deltagande företag och organisationer finansierar med lika mycket genom aktivt deltagande.

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post