Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mer om matsvinn

Här kan du läsa mer om matsvinn

Naturvårdsverkets informerar om matsvinn
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Matsvinn/

Konsumentföreningen Stockholm har en hemsida om matsvinn
http://slangintematen.se/
med tillhörande facebooksida
https://www.facebook.com/slangintematen/

Louise Ungerth gjorde på sin blogg en bra sammanställning över aktuella och intressanta matsvinnslänkar sommar 2016 http://louisekonsumentkoll.se/vad-hander-pa-matsvinnsfronten-en-uppdatering/

Save food är ett internationellt initiativ mot matsvinn som bl.a. FN och FAO står bakom
www.save-food.org/

Den engelska organisationen WRAP har en speciell hemsida om matsvinnwww.lovefoodhatewaste.com/

Stoppa matsvinnet är ett initiativ från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Syftet är att informera och inspirera människor till att slänga mindre mat.
http://stoppamatsvinnet.nu/

Karstad Universitet (projektpartner) gör ett upprop för Förpackningsevolution 3.0 i maj 2017 https://www.kau.se/nyheter/dags-forpackningsevolution-30

Danska Selina Juuls interantionellt uppmärksammande organisation Stop Spild af Mad
www.stopspildafmad.dk/

Projektet Mindre-matsvinn.nu genomfördes 2011-2013 och syftade till att minimera matsvinn 
i kommunernas offentliga kök.
www.mindrematsvinn.nu/

Artiklar om förpackningar för frukt och grönt
http://www.fruitnet.com/fpj/topic/packaging-technology

Livsmedelskedjorna jobbar gemenstamt med hållbarhetsfrågor, bl.a. matsvinn:
http://hallbarlivsmedelskedja.se/