Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Intervju med projektledaren - April 2017

Enligt Naturvårdsverket slängs årligen över 1 miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för den största delen. Projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” är ett brett samverkansprojekt som utvecklar nya innovativa förpackningslösningar som ska reducera svinnet.

Matsvinn är en global utmaning. Nästan allt livsmedel vi äter har varit förpackat i någon form. Förpackningar är därför en väg att minska matsvinnet, både genom att ge bättre skydd och förbättrad information och användbarhet. Detta var utgångspunkten när projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” startade i juni 2015. Projektledaren Ann Lorentzon inom division Bioekonomi berättar.

– Livsmedelsförpackningens viktigaste funktion är att skydda varan från produktion till konsumtion. Livsmedel som slängs på grund av bristfälliga förpackningar är ett stort resursslöseri som bidrar till onödig miljöpåverkan. Ironiskt nog stöter vi ganska ofta på uppfattningen att förpackningar snarare är en belastning för miljön. Till exempel svarade mer än 50 procent av de tillfrågade konsumenterna i vår kartläggning att de såg förpackningen som onödig. Kommunikation om förpackningar och matsvinn är svårt.

En viktig del i projektet har handlat om att kartlägga mängder och orsaker till svinn i längs hela värdekedjan, från livsmedelsproducent till konsument. Baserat på denna kunskap utvecklades nya innovativa förpackningslösningar som kan reducera svinnet och göra livsmedels- och förpackningsindustrin mer resurseffektiv.

– Produkterna som vi arbetat med i tre separata case är salsa, salladsmix och risgröt. Det intressanta är att fastän delprojekten drivits parallellt och fristående från varandra är lösningen densamma. Nyckeln till minskat matsvinn är mindre förpackningar, alltså mer portionsförpackat.

– Mindre förpackningar innebär ofta mer material per portion mat. Den som inte känner till kopplingen mellan matsvinn och miljöpåverkan kommer troligtvis att reagera negativt. Här finns med andra ord ett stort kommunikationsbehov. Vi måste utbilda alla att mer förpackningsmaterial tvärtom kan leda till bättre miljö. Att förpackningen är mer hjälte än bov för miljön.

Projektet som avslutas i sommar är en del av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation. Enligt Ann går man nu vidare med en steg 3-ansökan där man vill jobba vidare med bl.a. behovet av kommunikation och information.

Projektdeltagare: Axfood, BillerudKorsnäs, Electrolux, Flextrus, Karlstad universitet, Konsumentföreningen Stockholm, Naturvårdsverket, Orkla Foods Sverige, Pacsystem, Ragn-Sells, RISE, Santa Maria, Trioplast

Kontakt
Ann Lorentzon
ann.lorentzon@ri.se 
+46 8 676 7067

Kontakt

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post