Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Fakta om förpackningar och matsvinn

Mycket arbete har under årens lopp lagts ner på att minska mängden förpackningsmaterial och att förpackningar ska gå att återvinna. Detta arbete har varit och är fortsatt viktigt. Ännu viktigare är dock förpackningens roll för att skydda livsmedlet från producent till konsument eftersom livsmedel har så stor miljöpåverkan, nästan lika stor som från transportsektorn.

Det handlar om att ta fram förpackningssystem som skyddar innehållet från stötar under transport och hantering, och genom barriärer som hindrar luftens syre från att bryta ner maten. Trots att maten oftast når konsumenterna i ett bra skick så slängs stora mängder mat och varje matbit som slängs har orsakat resursanvändning och miljöpåverkan utan att ge någon nytta.

Förpackningar som bättre möter konsumenternas behov kan bidra till att mindre mat slängs. Det handlar framför allt om att erbjuda rätt mängd till olika konsumenters behov. Mycket av maten slängs för att den legat hos konsument tills den upplevs otjänlig. Det finns en stor osäkerhet hos konsumenterna om hur länge olika livsmedel är säkra att äta. Här finns utrymme för mer och bättre utformad information. Att förpackningar är lätta att öppna och tömma är andra viktiga egenskaper.

Ibland kan det gå åt mer förpackningsmaterial för att minska svinnet. Flera miljöanalyser visar dock att det nästan alltid är miljömässigt motiverat att använda mer förpackningsmaterial om svinnet kan minskas, eftersom maten generellt har en mycket stor miljöpåverkan jämfört med förpackningen. Undantaget är livsmedelsprodukter med låg miljöpåverkan, framför allt om matsvinnet är litet.

Läs mer om forskningen här: https://edit.kau.se/forpackningar-hallbar-utveckling