Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förpackningssystem för minskat matsvinn

Matsvinn är en global utmaning. Nästan allt livsmedel vi äter har varit förpackat i någon form. Förpackningar är därför en väg att minska matsvinnet, både genom att ge bättre skydd och förbättrad användbarhet.

Konsumenter runt om i världen vill ha hjälp med att minska matsvinnet, men behöver förslag på hur. Förpackningar kan genom design och information intuitivt vägleda till rätt beteende. För att nå dit krävs samverkan mellan aktörer i värdekedjan och tydlig information till konsument.

I projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” har nya förpackningslösningar tagits fram för tre produkter. Resultatet manifesteras i de tre förpackningslösningar som tagits fram. Lösningarna minskar matsvinn genom kedjan och kan förväntas tas emot väl av konsumenter. Även om lösningarna använder mer förpackningsmaterial visar beräkningar på positiv miljöpåverkan.

Projektet har också lett till att deltagande parter – genom frekvent samverkan– fått fördjupad förståelse för produkternas hela värdekedja.

Erfarenheter samt resultat har sammanställts i en inspirerande guide om hur man utvecklar förpackningslösningar som minskar matsvinn.