Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Demonstratorprojekt

Inom Demonstratorprojektet har Rise Bioekonomis forskare tillsammans med designern Anna Glansén tolkat olika uttryckssätt som nya material kan anta, som exempelvis en cellulosakomposit – från mjukt, fluffigt och opakt halvfabrikat till starkt, styvt och translucent. I projektet togs fem demonstratorer fram och visade våra olika kompetenser när det gäller materialforskning och förpackningsutveckling.

Demonstratorerna har utvärderats för hållbarhet inkluderande bl.a. klimattest, logistik och konsumentupplevelse. De är exempel på hur förpackningar ska kunna klara funktions-, miljö-, energi-, logistik- och konsumentkrav.

Kupolen - Cellulosa i tre delar

Innventias demonstrator kupolen

Kupolen - formbar massa där vatten och värme använts
Fönstret - Träfiberns minsta beståndsdel som vattengjutits till en film
Locket - Trä

För mer information kontakta: Helena Halonen, Hjalmar Granberg eller Mikael Ankerfors

Pentagonen - Barriären

Innventias demonstrator pentagonenVätskebarriärkoncept av biobaserade och tryckbara barriärer. Demonstratorn visar en förpackning före och efter aktivering av barriären.

För mer information kontakta: Peter Rättö eller Mikael Gällstedt

Konen - Självöppnande förpackning

Innventias demonstrator konenInteraktivt och mekanoaktivt material. Demontratorn visar hur man med hjälp av värme, fukt eller elektricitet kan skapa en kontrollerad rörelse.

För mer information kontakta: Hjalmar Granberg eller Marie-Claude Béland

Pyramiden - Cellulosakompositer

Innventias demonstrator pyramidenKomposit av cellulosa i olika processer. Från mjukt, fluffigt och opakt till starkt, styvt, translucent och mönstrat.

För mer information kontakta: Fredrik Berthold

 

Kuben/Stjärnan - Transformerbar förpackning

Innventias demonstrator kuben stjärnanLekfull kub som kan omformas från kub till stjärna. Demonstrerar greppstyvhetsmätning och öppningsbarhet.

 

 

 

 

Projektet finansierades av RISE och leddes av Marie-Claude Béland.