Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

ForTex

Målet med ForTex är att tillverka textilfibrer från svensk skogsråvara på ett ekoeffektivt och kostnadseffektivt sätt. Tanken är att utnyttja den kapacitet och utrustning som finns på dagens massabruk och att integrera denna med anläggningar för fiberspinning.

Inom textilindustrin finns en efterfrågan på cellulosabaserade alternativ till bomullfibrer. Det beror på att bomullsodling dels har flera nackdelar ur ett hållbarhetsperspektiv, dels inte förmår tillgodose den ökande efterfrågan.

I projektet, som startade 2012, ingår förutom Innventia Södra Cell, Kiram AB, H&M och Ikea, SwereaIVF och SP som koordinerar projektet.

Projektet finansieras av VINNOVA och kontaktperson på Innventia är Åsa Samuelsson.

Kontakta oss

Åsa Samuelsson
08 676 7413
Skicka e-post