Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Facet

FACET, vilket står för Flavourings, Additives and food Contact materials Exposure Task, är ett europeiskt forskningsprojekt med syfte att skapa ett system för övervakning av kemiska ämnen i kontakt med livsmedel som möter EU:s regelverk. Projektet varar 2008-2012.

facet

Kontakta oss

Kristina Salmén
08 676 7083
Skicka e-post