Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

FBS-support för EU-forskning upphör

FBS-support

EU-supportfunktionen för den skogsbaserade näringen har upphört från och med 1 juni 2015. Supportfunktionen drevs som ett samarbete mellan Innventia, SP Trä (nu namnbytt till SP Hållbar Samhällsbyggnad) och Skogforsk och startades 1 juli 2006.

För vidare information vänligen kontakta Kennert Johansson.

Kennert Johansson
08 676 7061
Skicka e-post