Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Ekoportal2035

Skogsindustrierna har utarbetat Ekoportal2035 som inspirationsmaterial och idébank för entreprenörer, företag, forskare och investerare. Där presenteras en spännande framtidsbild med skogsbaserade förnybara material i centrum och varje idé har getts ett eget ”produktnamn”. Ekoportal2035 belyser möjligheterna men för att produktidéerna ska kunna realiseras krävs omfattande och långsiktig forskning, utveckling och demonstration.

 Ekoportal2035
Innventias demonstrator Self-cleaning Dinnerware är helt i cellulosa som varmpressats under tryck med vatten som enda processkemikalie. Foto: Innventia

Innventias forskare har, tillsammans med designbyrån Tomorrow Machine, utvecklat tre demonstratorer för Skogsindustriernas räkning med inspiration från Ekoportal2035. På Innventia tycker vi att demonstratorer är ett utmärkt sätt att visualisera forskningsresultat. När det gäller utveckling av nya material kan demonstratorerna också hjälpa betraktaren att upptäcka att ett material kan ha många olika uttryckssätt och därmed många användningsområden. Med demonstratorerna vill vi visa visioner av framtiden skapade från några av våra materialkoncept där vi använder dagens cellulosabaserade material.

 Ekoportal2035 Innventia
Foto: David Axelsson

Self-cleaning Dinnerware består av två delar, en tallrik och en skål helt i cellulosa. Genom att använda värme och tryck kan massan varmpressas med vatten och bilda komplexa 3D-former. Processen gör materialet styvare, mer vattentålig, och ger ett bättre "ljud" så att det upplevs som ett cellulosamaterial av hög kvalitet som är biologiskt nedbrytbart. Denna kombination av egenskaper är så lockande att det kanske kommer att göra det möjligt att ersätta porslinet som används idag?

I framtiden kommer det att vara möjligt att säkert göra ytan superhydrophobic vilket skulle ge ett porslin som inte behöver diskas efter användning. I dessa demonstratorer var tallriken och skålen behandlade med en kommersiellt tillgänglig superhydrophobic spray, men i framtiden kan cellulosaytan modifieras på en strukturell eller molekylär nivå för den och andra egenskaper.

Spännande forskningsområden:

  • Ytbearbetning av cellulosa
  • Skräddarsydda ytor och strukturer
  • Visuell och taktil upplevelse av material
  • Dimensionsstabilitet

WoodJunction är en fiberkomposit avsedd för att enkelt bygga strukturer , t ex element som tillverkats i förväg. Vårt exempel består av tio delar som tillsammans bildar en ikosaeder. Delarna är tillverkade av ett kompositmaterial som kombinerar en biologiskt baserad plast med cellulosa. Halvfärdiga produkter kan sedan formas färdigt på plats. Materialet är mycket formbart och kan produceras med hög hastighet, med hjälp av både formsprutning och varmpressning. Visionen av detta material är ett starkt, formbart och slitstarkt material som tål krävande miljöer.

Inspirationen till denna demonstrator var ett slitstarkt material som, med dess formbarhet, möjliggör nya fogar och därmed nya vinklar som ska skapas i framtidens byggnader. Det borde också vara möjligt att lätt montera och demontera dessa fogar för återanvändning. Byggstenarna i ikosaedern var CNC ( computer numerical controlled) slipade och delarna hålls ihop av magneter. I framtiden kan byggstenar eller hela byggnader vara konstruerade med 3D skrivna byggstenar.

Spännande forskningsområden:

  • Hållbarhet i material
  • 3D utskifter
  • Biobaserade plaster från skogsbaserad råvara

FibreScreen är en futuristisk pekskärm gjord av nanocellulosa som gjutits till en film med användning med en vatten baserad process. Genom att kombinera den med ledande skikt kan ett transparent, flexibelt lättviktsmaterial framställas som är tillräckligt stark för att kunna användas i LED-displayer eller som informationsbärare. Det kommer att vara möjligt att föreställa sig många nya varianter av elektroniska komponenter som kombinerar hög prestanda med miljöprofil. Vår demonstrator är tryckt med osynlig fluorescerande färg som blir synlig i ultraviolett (UV) ljus. Dolda visuella element som blir synliga i UV-belysning kan stödja säkerhetslösningar för att garantera det ursprungliga innehållet i ett paket. Displayer kan också tillverkas i en storskalig process i pappersmaskiner.

FiberScreen representerar också området cellulosaelektronik, där elektroniskt aktiva material blandas med cellulosa. Genom att integrera nya funktioner i cellulosa som är ett mycket bra byggnadsmaterial med hög funktionalitet kan man uppnå en mycket låg vikt. Här kan batterier, supercondensatorer, solceller, RFID, termoelektriska generatorer, tryckt elektronik och sakernas Internet, där den virtuella världen är kopplade till fysiska objekt vara några intressanta områden. Forskningsområde cellulosaelektronik involverar det tvärvetenskapliga utforskandet av de specifika egenskaperna för nanocellulosa såsom dess viskositet, filmbildande förmåga, kemisk modifierbarhet, vatten interaktion, värmeutvidgningskoefficient och flexibilitet och styrka.

Spännande forskningsområden:

  • Cellulosa elektronik
  • Tryckbarhet av biobaserade material
  • Vattenkänslighet för cellulosa och andra träbaserade komponenter

Projektet finansierades av RISE och Skogsindustrins Forskningsstiftelse.

Kontakta oss

Catharina Ottestam
08 676 7211
Skicka e-post
Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post
Marie-Claude Béland
08 676 7234
Skicka e-post
Hjalmar Granberg
08 676 7041
Skicka e-post