Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

BoostEff

BoostEff var ett europeiskt forskningsprojekt som koordinerades av Rise Bioekonomi och startade i juni 2010. Syftet var att demonstrera en ny effektiv teknik för att producera flerskiktspapper och kartong med olika egenskaper för varje skikt. Med tekniken görs besparingar i såväl råvara som energiförbrukning.

BoostEff

I maj 2013 avslutades EU-projektet BoostEff med en slutkonferens i Stockholm. Tack vare det fyra år långa arbetet finns nu en verktygslåda med teknik att komponera utifrån industrins utvecklingsbehov utöver projektets primära mål med minskade koldioxidutsläpp och förbättrad resurseffektivitet i form av energi och fiberråvara.

BoostEff var ett storskaligt samarbetsprojekt med 11 partner från fem länder inom EU:s sjunde ramprogram, med en total budget på 11 miljoner euro, varav 7 miljoner euro finansierades av Europeiska kommissionen och samordnades av Innventia Daniel Söderberg.

Kontakta oss

BoostEff logo