Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Forska och Väx – Jonsac AB 

Projektet syftade till att ta fram en ny komposterbar avfallssäck/påse som står emot vått matavfall. Produkten skulle sedan gå att omsätta i en produkt som kan produceras i företagets befintliga maskinpark. 

Genom kontrollerade laboratorieanalyser i Innventias laboratorier har man sedan kunnat identifiera svagheter hos prototyperna och således kunnat föreslå förbättringar. Försöken i labskala har sedan fungerat som utgångspunkt för planering och design av fullskaleförsök i företagets produktionsanläggning. 

Genom materialval och processoptimering har en ny kostnadseffektiv produkt tagits fram med bättre resistens mot fett och väta än de säckar/påsar som tidigare funnits på marknaden. Denna produkt har fungerat bra i pilotförsök hos kund och i komposteringsanläggning.

Power Point bild>>