Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Banus

Syftet med EU-projektet är att definiera flerskiktsstrukturer för livsmedelsförpackningar med återvunnet material och utvärdera deras egenskaper och på så sätt öppna nya potentiella marknader för återvunna material i Europa.

I Banus-projektet kommer man att arbeta med att ta fram effektiva funktionella barriärer som garanterar livsmedelssäkerheten, även vid användning av återvunnen plast och papper från återvinningsprocesser som idag inte är godkända för livsmedelsförpackningar. Att ersätta nytt material med återvunnet material i de utvalda konstruktionerna kommer att övervägas, i syfte att utveckla fler miljövänliga livsmedelsförpackningar. 

Projektkonsortiet består av fem små och medelstora partners, två organisationer och två forskningsinstitut: Innventia, Bobino Plastique, MTM Plastics, Delta Print & Packaging, Bumaga och Heliomur Scoop, Fundación Cluster Agroalimentario de la Region de Murcia, Asociacion Valenciana de Empresarios de Plasticos (AVEP) och AIMPLAS som koordinator.

Innventia är ledare för WP3 - Fallstudie 2: Flexibla förpackningar av papper i ett flerskiktslaminat med plast och WP4 - Fallstudie 3: Bestruken kartong och partner i WP6 – Utredning av ekonomi, lagstiftning och miljöpåverkan. 

Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration och kommer pågå under två med en budget på 1,1 miljon Euro.


Kontakta oss

Kristina Junel
08 676 7168
Skicka e-post