Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nollvisionen är cirkulär

– allt är material och energi i den avfallsfria staden

Som beskrivs här intill anser vi på Innventia att en cirkulär bioekonomi i framtiden till stor del kommer att vara baserad på cellulosa. Och utvecklingen mot detta framtida samhälle måste snabbas på. Globala utmaningar, som att Earth Overshoot Day, dvs den dag på året när vi konsumerat vad jordklotet kan producera under ett år, inträffar tidigare varje år – 2014 var det 19 augusti – kräver hållbara lösningar som inte begränsas av framtidens utvecklng. Vi ska kunna leva på vad ett jordklot producerar. Detta är den s.k. Ettvisionen.

För att Ettvisionen ska uppnås måste samhället bli cirkulärt. Här finns inget avfall, allt är strömmar av material eller energi, ett slags Nollvision. Innventia har nu fått i uppdrag att leda arbetet med att skriva ihop en strategisk innovationsagenda för en Avfallsfri stad.

Mikael Lindström berättar:

– Intresset från både näringsliv och samhälle är stort. För närvarande har närmare 300 företag uttryckt intresse att vara med. Och det är viktigt. Helhetsbilden av resursanvändning måste inkluderas i helhetsbilden av stadsplanering. Vi har till och med spelutvecklare med i konsortiet. Kanske kan vi skapa ett Simcity där alla kan se konsekvenserna av sitt agerande på ett interaktivt sätt.

Allt i samhället ska kunna återanvändas i någon form, antingen genom ett pantsystem eller genom att omvandlas till energi, menar Mikael. Det innebär att man måste förstå vilka delar av flödet som inte får blandas ihop för att möjliggöra maximala utnyttjandet av våra resurser. Därmed blir det också en fråga om vilka material vi ska tillåta i det avfallsfria samhället. Ett begrepp som Mikael ofta återkommer till är Hierarkisk design. För att förklara ger han materialutveckling på Innventia som exempel:

– Först designar vi de komponenter som behövs i materialet, dvs fibrer, bindemedel, polymerer, pigment, flamskydd etc. Sedan designar vi materialet genom att blanda och processa komponenterna för att få de egenskaper som efterfrågas i produkten som en designer tagit fram, produkt design. När en produkt inte kan användas mer handlar det om att återvinna de enskilda komponenterna, fibrerna, plasten, pigmenten etc. I det avfallsfria samhället ser vi därför ett begränsat antal komponenter som både kan sättas ihop och plockas isär. Allt måste planeras för de resurser man har.

När allt är resurser kommer vi inte längre att tala om sophantering utan resurshantering. Exempelvis kan energi vara en tjänst som kan levereras från en livsmedelsförpackning efter att den fullbordat sin tjänst att skydda produkten och därmed minska matsvinnet.

– Om det trots allt blir matrester kvar i förpackningen blir den biogas som blir energi!

Kontakta oss

Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post