Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Konsortiet

Konsortiet innefattade aktörer från de flesta sektorer i den hållbara staden.

Genom att utgå från återvinnarens krav på material och arbeta bakåt i förpackningskedjan eller snarare nätverket, ville vi fastställa vilka krav den avfallsfria staden ställer på förpackningar, dagligvaruhandeln, logistik, återvinning och energi. Tillsammans med arkitekter, stadsplanerare och forskare ville vi från detta skapa en vision ´Avfallsfri stad´ som kan fungera som måttstock och benchmarking för såväl beslutsfattare och företag som för forskningsaktörer.

Projektet drevs av:

Kontakta oss

Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post