Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Avfallsfri stad

Avfallsfri Stad syftade till att ta fram en helhetsvision kring materialval i framtidens hållbara städer, säkerställa att forskningen leder till lösningar som inte begränsar den framtida utvecklingen.

Avfallsfri stad

Effekt: Urbaniseringen i Sverige, Europa och resten av världen kommer att öka. Vi har passerat eller är på väg att passera Peak oil, peak cotton, peak water, peak nästan allting. De material och energilösningar som tas fram för framtiden måste vara en del av en gemensam strategi.

Utmaning: I ett resurssnålt samhälle krävs effektivare material och energistrategier.  Materialvärdekedjan kommer att förändras. Återvinnare och materialleverantörer kommer att komma närmare varandra, kanske till och med bli ett. Vem äger materialet och kontrollerar därmed materialflödena i samhället då? Det behövs nya återvinningssystem, ny sorterings- och separationsteknik tillsammans med helt nya energiprocesser.

Lösning: Avfallsfri Stad studerade nya smarta tekniker för produktsäkerhet och kommunikation, detta kommer att ske genom kontakt med såväl pågående som planerade projekt. Av speciellt intresse är teknologier kopplade till utvecklingen inom IoT (Internet of Things).

I Avfallsfri Stad fanns inget avfall, enbart resursströmmar. Framtidens hållbara stad måste studeras i ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till stadsplanering, konstruktion, energi och materialförsörjning, logistik och livskvalité.

Partners: Projektet drivs inom VINNOVAs program för Utmaningsdriven Innovation och leddess av Rise Bioekonomis Mikael Lindström.